Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Samkönade relationer

Det finns många likheter mellan mäns våld mot kvinnor i heterosexuella relationer och våldet i samkönade relationer. Det finns samma mönster med kontroll av och begränsningar i den våldsutsattas liv. Det finns också samma mekanismer av över- och underordning i relationen.

Men det finns också en stor och viktig skillnad. Det omgivande samhällets heterosexuella normer gör att våld i samkönade relationer ofta osynliggörs eller bagatelliseras och dessutom, eller kanske just därför, polisanmäler homo- och bisexuella inte i samma utsträckning om heterosexuella dessa brott.  

Referenser:

Regeringskansliet. "Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer" skr. 2007/08:39
Läs här 

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m