Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vad kostar våldet?

Samhällskostnader för våld mot kvinnor är omfattande. Enligt en studie som Socialstyrelsen har gjort (2006) kostar våldet cirka tre miljarder kronor per år.

I denna uträkning har inte vissa kostnader räknats in, så som exempelvis tandvård, läkemedel, barnens skador eller kostnader för psykiatrisk vård.


I en studie från Umeå Universitet referens (Weinehall m. fl 2006) har kostnaderna undersökts i ett enskilt fall där en man misshandlat sin kvinnliga partner under 20 års tid. Kostnaderna summerades till 2,5 miljoner kronor.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m