Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Hur skriver jag bra journalanteckningar som underlag för rättsintyg?

Ulf Jonsson föreläser om skadedokumentation och beskrivning olika skadetyper, sjukvårdens roll i rättskedjan, sjukvårdens skyldigheter vid förundersökning, aktuell lagstiftning samt "vad är ett rättsintyg?".Ulf Jonsson är rättsläkare och sedan två år specialist i rättsmedicin. Han arbetar på rättsmedicinska avdelningen i Göteborg, en av sex rättsmedicinska avdelningar i landet, och har stor erfarenhet av att skriva rättsintyg.

Del 1

 Del 2

Anna Jinghede diskuterar tandvårdens roll vid skadedokumentation: Vilka skador kan uppkomma i och runt munhålan vid våld? Vilka icke-kliniska tecken kan indikera att en patient utsatts för sexuellt våld? Anna Jinghede utbildade sig först till tandläkare med specialisering i rättsodontologi. Efter det omskolade hon sig till polis och idag arbetar hon som kriminaltekniker vid Länskriminalpolisen i Örebro. Hon föreläser i kriminologi på Örebro universitet och anlitas ofta som föredragshållare i sammanhang som berör våldsutsatthet och tandvårdens roll i arbetet rörande detta.

Carina Iloson föreläser om akut omhändertagande och spårsäkring vid sexuella övergrepp.Carina Iloson är projekledare vid VKV samt överläkare och enhetschef vid Gynmottagningen Närhälsan Kunghöjd.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m