Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vad gör Utväg Södra Älvsborg?

Utvägs kärnverksamhet vänder sig till såväl kvinnor, män som barn. Verksamheten består av motivationssamtal, krissamtal, stödsamtal och gruppverksamhet samt av en samordning mellan denna verksamhet och de deltagande myndigheternas arbete. De personer som leder Utvägs kärnverksamhet kallas samordnare. Till sin hjälp har samordnarna gruppledare och handledare. Utväg vänder sig även ut till de samverkande myndigheterna med information om våld i nära relationer. Ansvariga för Utvägs kärnverksamhet är respektive styrgrupp/ledningsgrupp.

Utväg Södra Älvsborg bedriver gruppverksamhet för kvinnor i Borås och Alingsås, för män i Borås och för barn i Borås, Alingsås och Lerum.

Verksamhetens lokaler är belägna i Borås men har hela Södra- och Mitten Älvsborg som upptagningsområde.

Varje kommun har utsett en kontaktperson som ingår i Utväg Södra Älvsborgs kontaktpersonsnätverk. Nätverket träffas två gånger per år.

Webbplats: http://www.utvag.com


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m