Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vad är Utväg Skaraborg?

Sedan 1996 pågår i Västra Götalands Skaraborgs region en myndighetsövergripande verksamhet för kvinnofrid, kallad Utväg Skaraborg. Samverkande myndigheter är polisen, åklagarkammaren, kriminalvården, hälso- och sjukvården och Skaraborgs 15 kommuner ( Essunga, Falköping, Gullspång, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda samt Vara ). Utväg Skaraborg samarbetar med kvinnohus, kvinno- och brottsofferjourer samt Rädda Barnen.

Den bärande tanken bakom verksamheten är att mäns våld mot kvinnor i nära relation är ett komplext fenomen som kräver en helhetssatsning från samhällets institutioner samt att varje myndighets handlande underlättas och får tyngd genom att de utgör länkar i en helhet. Varje myndighet utvecklar sitt eget arbete och samordnar det med övriga samverkanspartners.
Tibro kommun är värdkommun för Utväg Skaraborg och har tecknat samarbetsavtal med övriga kommuner och samverkande myndigheter i Skaraborg.

 Utvägs webbplats


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m