Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Utväg Göteborg

Barnahus Göteborg, Kriscentrum för kvinnor och Kriscentrum för män erbjuder stöd till alla som är utsatta för våld, utsätter någon för våld, eller sett eller hört någon närstående utsättas för våld.

Barnahus Göteborg

Hur mamma och pappa har det tillsammans är viktigt för alla i familjen. Därför mår du som är barn eller ungdom ofta dåligt om någon vuxen i familjen är hotfull eller slår den andra. På Barnahus Göteborg får du träffa och prata med någon utomstående som förstår hur du har det.

Kontakta Barnahus Göteborg så får du information och du kan boka tid för samtal.

Kriscentrum för kvinnor

På Kriscentrum för kvinnor finns hjälp för dig som är kvinna och som lever eller har levt tillsammans med en partner som utsätter dig för någon form av våld. Här får du möjlighet att berätta och få råd och stöd i hur du kan gå vidare.

Läs mer på Kriscentrum för kvinnors webbplats

Kriscentrum för män

Kriscentrum för män erbjuder hjälp speciellt till dig som utsatt din partner för våld eller hot om våld. Du får möjlighet att samtala kring och reflektera över ilska, aggression och våld. Läs mer på Kriscentrum för mäns webbplats

Utvägs boende

Utvägs boende är ett tillfälligt boende för dig som har utövat hot och/eller våld i familjen. Syftet med boendet är att din partner och dina barn ska kunna bo kvar i hemmet, samtidigt som du flyttar och får hjälp med att bryta ditt våldsbeteende. Du når oss på Kriscentrum för män


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m