Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Resurscentrum för kvinnofrid Väst

Resurscentrum är en resurs för Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet och Orust kommun som erbjuder stöd, skydd, konsultationer och utbildningar till personer utsatta för våld i nära relationer. Vi erbjuder även personalgrupper från våra avtalskommuner konsultation och metodutveckling inom området.

Varje avtalskommun har sitt specifika avtal utifrån resp. kommuns behov.
Vid frågor, ta kontakt med:
Enhetschef
Gerd Holmgren
 
Telefon: 0520-49 50 70
 
Resurscentrum för kvinnofrid Väst
Resurscentrum för kvinnofrid Väst arbetar genom personalgrupper inom de olika samverkande myndigheterna för att stärka kunskapen kring kvinnofridsproblematiken, trafficking samt hedersrelaterat våld,
i sin helhet och ur ett tydligt folkhälsoperspektiv.

Vi erbjuder:
• Mentorskap och handledning.
• Utbildning, föreläsningar och information.
• Metodutveckling inom verksamheter.
• Hjälp och stöd i framtagande av metodikmaterial.
• Video- och referensbibliotek med facklitteratur kring relationsbetingat våld.

 

Kriscentrum för kvinnor
Kriscentrum för kvinnor vänder sig till kvinnor som lever eller har levt i en destruktiv relation. Detta innebär en relation där hot, kränkningar, förtryck, förnedring, fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld förekommer.
 
Kriscentrum vänder sig även till kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt, hedersrelaterad problematik samt trafficking.
Vi erbjuder:
Rådgivande och stödjande telefonsamtal.
 
Tidsbeställda besök.
 
Stöd i myndighetskontakter, juridisk rådgivning samt hjälp att hitta rätt resurser.
 
Skyddat boende för utsatta kvinnor och deras barn.
 
Krissamtal med barn som upplevt våld i familjen.
 
Konsultation till berörda personalgrupper i frågor rörande våld mot kvinnor.
 
Stöd till anhöriga.


Om du har frågor och funderingar, eller behöver komma i kontakt med oss är du välkommen att höra av dig!
Besöksmottagning: 0520-398 70
Skyddat boende: 0520-49 50 25

Kriscentrum för män
Vi kan erbjuda dig:
Samtal för att sortera och klargöra hur du kan gå vidare. Tillsammans med dig försöker vi hitta realistiska lösningar och vägar till förändring.
Rådgivning för att kunna hitta rätt kontakter bland myndigheter, resurser och personer som du kan ha nytta av samt vad det finns för lagar och regler i olika sammanhang.
Exempel på situationer som vi kan hjälpa till med. Det kan handla om:
Skilsmässa.
Kontakten med barnen.
Ångest och ensamhet.
Aggressivitet och svartsjuka.
Sorg.
Oro över alkoholvanor.
Arbetslivssituationen.
Kontaktuppgifter
Telefon: 0520-49 58 58
Lämna ett meddelande på vår telefonsvarare.


Kriscentrum för barn och ungdomar
Kriscentrum för barn och ungdomar är en verksamhet som Arbetsmarknads- och socialförvaltningen driver i samverkan med polismyndigheten, hälso- och sjukvården och andra berörda myndigheter och organisationer.
Kriscentrum ska hjälpa barn och ungdomar i åldern 0-18 år som varit och är utsatta för misshandel i nära relationer, bevittnat våld, sexuella övergrepp, hedersrelaterat brottslighet och trafficking.
Kriscentrum för barn och ungdomar ingår i Trollhättans Stads kvinnofridsprogram.


Barn och ungdomssamordnare
Maria Blomgren
 
Telefon: 0520-49 57 57


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBomzl5pwtuozmvH|zwttpi||iv5{momzl5pwtuozmvH|zwttpi||iv5{muiqt|wBuizqi5jtwuozmvH|zwttpi||iv5{muizqi5jtwuozmvH|zwttpi||iv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m