Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

På gång hos Dialoga

Dokument

Dialoga arbetar för att synliggöra våld i nära relationer och lyfta frågan i kommunernas verksamheter. I detta arbete träffar och samverkar vi med olika myndigheter och organisationer. Förutom våra utbildningar och kurser pågår ett antal projekt och satsningar inom Dialoga.

Här kan du läsa om vad som är aktuellt för Dialogas arbete.

Kampanj februari 2018 - Svartsjuka är inte romantiskt

För andra året i rad gör Dialoga, tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län och Stiftelsen 1000 Möjligheter, en kampanj i februari för att uppmärksamma våld i ungas nära relationer.

I februari uppmärksammar vi våld i ungas nära relationer. Årets tema: Svartsjuka är inte romantiskt.

Dialoga och Länsstyrelsen Västra Götalands län  har tagit fram ett kampanjmaterial, både i tryckt format och digitalt, som verksamheter som möter unga kan sprida till målgruppen

Bakgrund och syfte

Förlagan till denna kampanj kommer från USA, där februari är teen dating violence awareness month, ett initiativ som har genomförts varje år sedan 2007.

Vårt syfte är att väcka eftertanke hos unga om hur deras relationer ser ut och om vad som egentligen är okej – och inte. Eftersom unga är en särskilt utsatt grupp när det gäller våld i partnerrelationer är det viktigt att uppmärksamma dem, både för att förebygga utsatthet och för att upptäcka de som redan är utsatta eller utsätter någon för våld i nära relation. Om de unga vill hitta mer information eller söka stöd hoppas vi att kampanjens material ska ge några förslag på organisationer att vända sig till.

Var med och sprid kampanjen

Kampanjen startar 1 februari 2018 och pågår under hela månaden. Vi hoppas att du och din verksamhet vill vara med och uppmärksamma våld i ungas nära relationer!

I bifogade filer hittar du det digitala material som ingår i kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Materialet vänder sig till ungdomar och unga vuxna.

Den bifogade jpg-filen hittar du här>>>. Det är en digital affisch som du kan ladda ner och sprida i sociala medier. Vill du bifoga en text till affischen hittar du ett förslag nedan.

Powerpointfilen hittar du här>>>. Det är en affisch som kan visas på en monitor i till exempel ett väntrum eller annan offentlig plats där ungdomar rör sig.

Läs gärna mer om kampanjen i nättidningen Vårt Göteborg>>>

Förslag på text till inlägg i sociala medier med bifogad jpg-bild

KAMPANJ – SVARTSJUKA ÄR INTE ROMANTISKT

I februari uppmärksammar vi våld i ungas nära relationer. Våld i ungas nära relationer innebär att den du är ihop med skrämmer dig eller gör dig illa på något sätt, fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Det kan betyda att hen försöker kontrollera dig på olika sätt, tvinga dig att göra saker som du inte vill eller avstå sånt som du vill. Det är inte okej! Följ länken och hitta mer information på Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationers hemsida: http://bit.ly/2BcwoWL 

Vi som står bakom kampanjen är Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer/Göteborgs Stad, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Stiftelsen 1000 Möjligheter.

                        -----------------------------------------------

Har du frågor är du välkommen att kontakta Helén Broo, utvecklingsledare på Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer,  

 

Regeringens särskilda utredare på besök i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har haft besök av representanter som arbetar med regeringsuppdraget att utreda återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. Inför besöket fick Dialoga uppdraget att planera och samordna dagen.

Våren 2017 utsåg regeringen Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården, till särskild utredare för återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. Utredningen syftar till att sammanställa de kunskaper som redan finns om vad som fungerar och ge förslag på hur man kan jobba med mer systematiska insatser.

Nils Öberg och tre medarbetare har nu besökt Social resursförvaltning, för att ta del av hur Göteborgs Stad arbetar med mäns våld och den som utövar våld i nära relationer.

Utvecklingsledare på Dialoga planerade och samordnade programmet och under besöket medverkade representanter från olika verksamheter inom Göteborgs Stad. Kris – och Relationsenheten, Kriscentrum för män och Utväg Boende, Familj och individomsorgen SDF Västra Hisingen samt Barnhuset berättade om sina verksamheter och erfarenheter. Även Dialogas Utövarnätverk för erfarenhetsutbyte och reflektion, med personal från både Göteborgs Stad och de mindre kranskommunerna medverkade.

Vill du läsa regeringens kommittédirektiv för utredningen hittar du det här>>>

Community Readiness Model

Dialoga har börjat arbeta med Community Readiness Model (CRM), som är en metod för att undersöka en organisations förändringsberedskap. Dialoga kan nu erbjuda verksamheter eller stadsdelar att få en undersökning av arbetet med våld i nära relationer genomförd utifrån modellen. CRM handlar om att definiera ett sakområde och en fråga, exempelvis arbetet med våld i nära relationer i en stadsdel, och genom en bestämd arbetsprocess ta reda på var i den så kallade förändringsstegen stadsdelen ligger. CRM är en enkel modell att använda och den kräver relativt små arbetsinsatser, ger snabbt resultat och är billig och lätt att upprepa.

Plan mot våld i nära relationer

Social resursförvaltning (Dialoga) har tagit fram en plan om våld i nära relationer. "Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014-2018". Planen mot våld i nära relationer är kommunövergripande och redovisar hur arbetet på det här området ska bedrivas i staden under den kommande femårsperioden. Den innehåller mål och aktiviteter inom tio identifierade utvecklingsområden.

Det övergripande målet för arbetet mot våld i nära relationer i Göteborgs Stad är visionärt och innebär att våld i nära relationer har upphört.

Dialoga arbetar med att stötta stadsdelarna när de implementerar planen, bland annat genom att erbjuda utbildning. 

Att fråga på rutin

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga samverkar i projektet "Att fråga på rutin". Projektet handlar om att personal inom hälso- och sjukvården ska börja fråga patienter på rutin om de lever i en relation med våld. Det handlar också om att starta en samverkan mellan hälso-och sjukvården och socialtjänsten i kommunerna. Dialogas roll är att stötta socialtjänsten i detta projekt. Här kan du läsa mer om projektet.

Våga göra skillnad

Dialoga samarbetar med Länsstyrelsen Västra Götalands län i projektet "Våga göra skillnad", som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning i arbetet med att erbjuda skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsätts eller har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att kommuner ska få en vägledning i hur frågan kan kopplas till arbetet om övrigt våld, och hur det kan ske i samverkan mellan exempelvis socialtjänst, skola, Polisen, åklagare och ungdomsmottagningar. Bland annat har Länsstyrelsen och Dialoga anordnat flera utbildnings- och uppföljningsdagar för intresserade kommuner.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBpmtmv5jzwwH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mpmtmv5jzwwH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB&uitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m