Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Kampanj - Svartsjuka är inte romantiskt

Bild Svartsjuka är inte romantiskt 2018

SVARTSJUKA ÄR INTE ROMANTISKT - KAMPANJ OM VÅLD I UNGAS NÄRA RELATIONER

Våld i ungas nära relationer innebär att den du är ihop med skrämmer dig eller gör dig illa på något sätt, fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Det kan betyda att hen försöker kontrollera dig på olika sätt, tvinga dig att göra saker som du inte vill eller avstå sånt som du vill. Det är inte okej!

Din kille vill alltid ha koll på vem du träffar. Ibland blir du så svartsjuk att du tappar kontrollen. För att känna dig lugn måste du kolla igenom din partners telefon.

Din flickvän hotar med att göra slut om du fikar med en tjejkompis. Du kan inte säga ifrån till din kille, för han har nakenbilder på dig som han hotar med att sprida. Detta är exempel på våld i ungas nära relationer och det är inte okej!

I februari uppmärksammar vi våld i ungas nära relationer för att du som är utsatt ska kunna få stöd och hjälp.

Hit kan du vända dig

Här nedanför hittar du länkar till några hemsidor som du kan vända dig till om du vill ha råd, stöd eller någon att prata med.

www.1000mojligheter.se
Hit kan du vända dig om du blir utsatt i ditt förhållande eller om du är den som utsätter din partner. För dig upp till 25 år.

www.umo.se
Här kan du hitta din närmaste Ungdomsmottagning. Det finns också information om olika sorters våld och kränkningar, och hur du kan få stöd eller polisanmäla. För dig mellan 13-25 år.

www.killfragor.se
Killfrågor är ett stöd för killar, både om du har varit med om något jobbigt eller om du har utsatt någon annan. Du kan chatta helt anonymt med någon som lyssnar och stöttar. Det finns också temasidor om bland annat sex, våld och kroppen.

www.tjejjouren.se
På tjejjouren.se kan du söka efter en tjejjour i närheten av dig. I deras Tjejguide kan du bland annat läsa om våld och övergrepp och om hur våld kan bli vardag. Du kan också läsa om andras upplevelser eller skriva din egen berättelse. För dig mellan 12-20 år.

Vi som gör kampanjen

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt görs av Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer/Göteborgs Stad, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Stiftelsen 1000 Möjligheter.

För dig som är yrkesverksam

För dig som arbetar i Göteborgs Stad och de kranskommuner som har avtal med Dialoga erbjuds utbildningar, föreläsningar och workshops, riktat till olika yrkesgrupper som möter personer som berörs av våld i nära relationer. Titta gärna på Dialogas hemsida för mer information: www.valdinararelationer.se/dialoga 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län erbjuder bland annat utbildningar för yrkesverksamma inom hela länet. För mer information, titta gärna på www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/mans-vald-mot-kvinnor/ 

Stiftelsen 1000 Möjligheter erbjuder bland annat utbildningar, workshops och telefonstöd för dig som möter unga som berörs av våld i nära relationer. För mer information titta gärna på http://1000mojligheter.se/vuxna-som-moter-unga/

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&