Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vad är Dialoga?  

 

Dialoga är ett kompetenscentrum om våld i nära relationer. Det är en resurs för kommunanställda som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer.

Dialoga finns för att: 

  • de som lever med våld ska få bättre stöd och skydd 
  • öka kunskapen om våld i nära relationer i kommunerna
  • öka kompetensen hos de kommunanställda så att de i sin tur förbättrar stödet och hjälpen till de utsatta 
  • synliggöra våldet och visa hur det drabbar barn, kvinnor och män  

Dialog och samverkan

Dialogas vision är "liv utan våld". Vi heter Dialoga därför att det är genom dialog som vi kan förbättra situationen för de barn, kvinnor och män som lever med våld. Dialoga tillhör Göteborgs Stad med avtalskommuner. De kommuner som har avtal med Dialoga nu är Ale, Härryda, Kungälv, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Andra kommuner i Göteborgsregionen som är intresserade av att teckna avtal med Dialoga är välkomna att ta kontakt.

 

Nyheter från Dialoga

 

2017-11-14 Datum för vårens basutbildningar publicerade - välkommen med din anmälan

2017-11-09 Välkommen 5 december på filmvisning och panelsamtal om kvinnlig könsstympning

2017-10-23 Medarbetares utsatthet för våld i nära relation - en halvdagsutbildning för chefer och HR-personal 

2017-10-17 Anmäl dig till utbildning om att samtala med våldsutsatta kvinnor

2017-10-02 Välkommen på konferens 24 november - Cause of Death: Woman

2017-09-21 Välkommen på föreläsning med Rúna í Baianstovu om hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på socialt arbete

2017-09-20 Är du vår nya medarbetare? Dialoga söker utvecklingsledare

2017-09-14 Anmälan öppen: Utbildning med inriktning våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

2017-09-04 Anmäl dig till Utbildning om bemötande av våldsutsatta och våldsutövande med fokus på intersektionalitet och normkritik

2017-08-31 Tider publicerade för Basutbildning för personal i förskolan

2017-08-29 Regeringens särskilda utredare på besök i Göteborgs Stad

2017-08-22 OBS! Ändrat datum för utbildningen Unga och våld i partnerrelationer 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m