Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vad är Dialoga? 

Dialoga kunskapscentrum om våld i nära relationer är en resurs för kommunanställda  som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer.

Dialoga kunskapscentrum om våld i nära relationer finns för att; 

  • de som lever med våld ska få bättre stöd och skydd
  • öka kunskapen om våld i nära relationer i kommunerna
  • öka kompetensen hos de kommunanställda så att de i sin tur förbättrar stödet och hjälpen till de utsatta 
  • synliggöra våldet och visa hur det drabbar barn, kvinnor och män 

Dialogas vision är liv utan våld. Vi heter Dialoga därför att det är genom dialog som vi kan förbättra situationen för de barn, kvinnor och män som lever med våldet.  

En gemensam satsning mot våld

Dialoga är ett Kunskapscentrum om våld i nära relationer som tillhör Göteborgs Stad med avtalskommuner. Kommuner i Göteborgsregionen som är intresserade av att teckna avtal med Dialoga är välkomna att ta kontakt.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m