Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vad är Dialoga?  

Personal Dialoga

Dialoga är ett kompetenscentrum om våld i nära relationer. Det är en resurs för kommunanställda som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer.

Dialoga finns för att: 

  • de som lever med våld ska få bättre stöd och skydd 
  • öka kunskapen om våld i nära relationer i kommunerna
  • öka kompetensen hos de kommunanställda så att de i sin tur förbättrar stödet och hjälpen till de utsatta 
  • synliggöra våldet och visa hur det drabbar barn, kvinnor och män  

Dialog och samverkan

Dialogas vision är "liv utan våld". Vi heter Dialoga därför att det är genom dialog som vi kan förbättra situationen för de barn, kvinnor och män som lever med våld. Dialoga tillhör Göteborgs Stad med avtalskommuner. De kommuner som har avtal med Dialoga nu är Ale, Härryda, Kungälv, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Andra kommuner i Göteborgsregionen som är intresserade av att teckna avtal med Dialoga är välkomna att ta kontakt.

 

Nyheter från Dialoga

 
2015-05-21 Dokumentation från inspirationsdag för arbetet med våld i nära relationer

2015-04-23 "Viktigt att vi tidigt upptäcker hedersförtryck"

2015-02-05 Konferens synliggjorde våld mot unga med funktionsnedsättning

2014-12-08 "Attitydförändring och perspektivbyte viktigt" - konferens om våld i nära relationer

2014-05-25 Förskolechefer har gått Dialogas basutbildning

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m