Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Praktiska råd/Handläggning

Våldsutsatta kvinnor söker ofta hälso- och sjukvård utan att relatera sina hälsoproblem till våldet. Många gånger är hälso- och sjukvårdspersonal den enda kontakt dessa kvinnor har med samhället. Därför är det viktigt att personalen skapar möjligheter för kvinnor att berätta om pågående utsatthet eller tidigare erfarenheter av våld. Kvinnorna behöver hjälp att förbättra sin livssituation. De flesta kvinnor är positiva till att hälso- och sjukvårdspersonalen ställer frågor om våld.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m