Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Grov kvinnofridskränkning

1998 trädde brottet grov kvinnofridskränkning i kraft. Förövaren är en man som kvinnan år/har varit gift med eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden och som utsätter kvinnan för mer systematiska kränkningar och brott mot integritet. Våld i samkönade relationer och brott mot barn faller under grov fridskränkning, (Brottsbalken-länk…)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m