Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Ungdomars våldsutsatthet

Ungdomar är den grupp i samhället som är mest utsatta för våld. Unga kvinnor är mest utsatta för psykiskt och sexuellt våld och de unga männen för fysiskt våld. Unga kvinnor är oftare utsatta av någon närstående och unga män av en kompis eller okänd person.. De unga som är utsatta uppvisar en klart sämre psykisk och fysisk ohälsa. Det är ovanligt att ungdomar uppsöker vården efter att ha blivit utsatta för våld. Genom att ställa frågan regelmässigt på ungdomsmottagningen visar man att våldet inte är acceptabelt och att det här ges möjlighet att tala om det.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m