SKL-konferens i Göteborg 30 nov - 1 dec 2016

Nedan finns filmerna från föreläsningarna under SKL:s kvinnofridsnätverks konferens i Göteborg 30 nov - 1 dec 2016.

Klicka under respektive föreläsning,
eller gå direkt till spellistan på Youtube där allt finns samlat:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj8oA7leWAx-vJoudCUzmfejWOwTF4r3s

PROGRAM 30 NOVEMBER

Välkomna!
Jenny Norén, Handläggare, SKL.
Helen Eliasson, oppositionsråd (s), vice ordförande Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen, ledamot
av SKL:s styrelse
Marie-Louise Gefvert, Primärvårdsdirektör, Närhälsan Västra Götalandsregionen.

Se film:
https://youtu.be/-rUdtqM3QKA

Regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck
Pernilla Baralt, statssekreterare och Ola Florin departementssekreterare båda hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Se film:
https://youtu.be/n1tryPeL5Rg

Utvecklingen av Västra Götalandsregionens arbete mot våld i nära relationer, mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp
Anita Kruse, Verksamhetschef, VKV.

Se film:
https://youtu.be/cclksAW0N-0

Utväg - Myndighetssamverkan mot våld i nära relationer
Stöd- och behandlingsverksamhet till våldsutsatta barn och vuxna, våldsutövare samt barn och ungdomar
som bevittnat/upplevt våld.

Från Utväg Skaraborg:
Michael af Geijersstam Ottow, enhetschef samt samordnare för vuxna personer som bär ansvar för våld.
Bibi Lundvall, samordnare för våldsutsatta vuxna.
Kerstin Nettelblad, samordnare för barn och ungdomar.

Från Utväg Södra Älvsborg:
Claes Nilsson, Enhetschef.
Mikael Persson, Samordnare för de som utövat våld.
Kirsi Dufva, Samordnare för de som utsatts för våld och Samordnare för barn.

Se film:
https://youtu.be/qhNEIx5z77s

Fråga på rutin om våld – ett projekt inom BVC, vårdcentraler, rehabverksamheter och
bedömningsteam
Ann Wolmar, Utvecklingsledare/projektledare.
Eva Wendt, Projektledare.
Jessica Svensson,Utvecklingsledare.
Samtliga från VKV.

Se film:
https://youtu.be/NjNB8oxHAwc

Regionens 200 BVC-verksamheter ställer rutinmässiga frågor om våld i nära relationer och om barn
som far illa

Thomas Arvidsson, barnhälsovårdsöverläkare, Centrala Barnhälsovården, Västra Götalandsregionen
Maria Avellán, BVC-sjuksköterska, Capio vårdcentral Grästorp.
Tina Hogbäck, Verksamhetschef, Capio vårdcentral Grästorp.

Se film:
https://youtu.be/T4QN9SllUSE

Folktandvårdens arbete mot våld och för barn som far illa

Eva-Karin Bergström, Hälsoodontologisk koordinator.
Anders Ljungné, Tandvårdschef.
Båda från Folktandvården, Västra Götalandsregionen.

Se film:
https://youtu.be/OrMw79ZqCF0

PROGRAM 1 DECEMBER

Fråga barn och föräldrar rutinmässigt om våld inom barn- och ungdomspsykiatrin – Forskning
och praktik

Ole Hultmann, Fil dr. leg.psykolog, leg.psykoterapeut, Göteborgs universitet.

Se film:
https://youtu.be/-PqsxCrvrOs

Att fråga om våld på en vårdcentral

Ann Wolmar, utvecklingsledare VKV
Stefan Schettler, Vårdcentralchef, Närhälsan Hjo vårdcentral.
Sara Fredriksson, Kurator, KBT-terapeut, Närhälsan Hjo vårdcentral.
Gunilla Larsson, Rehabiliteringskoordinator, Närhälsan Askim vårdcentral.

Erfarenheter av att ställa frågor om våld till sjukskrivna patienter
Ingegerd Thörnqvist, Verksamhetschef.
Rozita Hansen, Arbetsterapeut.
Samtliga från bedömningsteamet Solhem, Borås.

Se film:
https://youtu.be/Y4XO4WydcgA

1177 – Sjukvårdsupplysningen – Framtagande av lokal rutin om barn som far illa/riskerar fara illa
inklusive barn som bevittnat/upplevt våld

Anne-Louise Andersson, Områdeschef 1177, Närhälsan Göteborg.

Se film:
https://youtu.be/r04k1Sa-DQA 

Islandsprojektet
Utvecklings- och samarbets/samverkansprojekt mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst och hälso- och sjukvård, vid akuta våldshändelser i familjer med barn.

Carina Eliason, Projektledare/utvecklingsledare, VKV
Laila Dichter, Gruppchef Polisen, Brott i nära relation, Region Väst
Stefan Lind, Kammaråklagare vid Göteborgs Åklagarkammare, Specialiserad inom relationsvåld.
Renate Saul Enhetschef, Barn- och ungdomsenheten, IFO Askim-Frölunda-Högsbo
Susanne Klint, 1: e socialsekreterare, Barn- och ungdomsenheten, IFO Askim-Frölunda-Högsbo
Susanne Carlander, 1: e socialsekreterare, Socialjouren, Social resursförvaltning, Göteborgs stad
Lisbeth Bertilsson, Enhetschef, Närhälsan Kungshöjd jourcentral Göteborg
Ulla Kristiansson, Socionom, Barnhuset/Utväg barn, Social resursförvaltning, Göteborgs stad

Se film:
https://youtu.be/kGhXl1quXVU

Män som dödar kvinnor de har barn tillsammans med – förövarna och de överlevande barnen,
samt VKV:s studie om dödligt våld i nära relationer i Västra Götaland 2000-2016
Henrik Lysell, Med dr, läkare, Statistiker, Socialstyrelsen, Projektledare, VKV, Affilierad forskare, Klinisk
neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Se film:
https://youtu.be/70qHd8Nyfps 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m