Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Rapporter

VKV Rapport 2010:1

Hinder och möjligheter vid primärprevention av våld i nära relationer
En intervjustudie med barnmorskor på MVC, personal på ungdomsmottagning och mödrahälsovårdsöverläkare.
Roya Hakimnia, med. stud.

Ladda ner PDF (400kb)

Vårdförbundets tidning Vårdfokus har skrivit en artikel om rapporten.
Läs den här

VKV Rapport 2010:2

”Söker du, så finner du”
Barnmorskors erfarenheter av att upptäcka våld, bemöta kvinnor och handlägga vården vid våld i nära relation
Josefin Rosengren, Karin Schönemann

Ladda ner PDF (900kb)

VKV Rapport 2010:3

Könsforskning pågår! (I) 
Rapport från heldagskonferens onsdagen den 24:e mars 2010 arrangerad av nätverket Gender and Sexuality in Social Work (GESS)

Ladda ner PDF (800kb)

  

Facebook Twitter
| More

 

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m