Samverkanskonferens Island maj 2015

Studiebesök Island

Med syfte att stärka samarbetet/samverkan mellan myndigheter inom området våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor initierade VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, en studieresa till Island för att inhämta kunskap och inspiration.

Island har utvecklat ett välfungerande samarbete/samverkan mellan polis/åklagare/socialtjänst och hälso- och sjukvård när det handlar om våld i nära relationer. Islands Barnahus har en betydande roll vid brott mot barn/barn som bevittnat/upplevt våld och är en väl utnyttjad och inarbetad verksamhet.

I maj 2015 reste en svensk delegation till Island för att ta del av deras arbete och de projekt som bedrivs. Delegationen bestod av representanter från polisen, åklagarmyndigheten, Barnhuset i Göteborg, socialjouren, Göteborg stad, Barnskyddsteamet och VKV. Med nationellt perspektiv deltog även åklagare, polis och SKL.

Två förmiddagar fick den svenska delegationen ta del av föreläsningar med innehåll hur Island bedriver sitt arbete inom området våld i nära relationer. Det var föreläsare från Polisen, åklagarmyndigheten, Barnahuset, socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

På eftermiddagarna arbetade och processade den svenska delegationen kring hur den kunskap och information som erhållits från Islands föreläsningar på förmiddagen skulle kunna appliceras på svenska förhållanden och svensk lagstiftning. Fanns det möjlighet att starta liknande arbete i projektform i Västra Götaland/Göteborg?

Efter två eftermiddagars processande fattades det beslut om att varje representant skulle informera på hemmaplan inom sina verksamheter om studiebesöket och våra diskussioner som resulterade i ett utkast till ett kommande projekt. Varje representant skulle sedan inom sina respektive verksamheter förankra eventuellt deltagande i ett kommande projekt. Syftet med projektet skulle vara att stärka och effektivisera det operativa samarbetet/samverkan mellan polis/åklagare/ socialtjänst och hälso- och sjukvården i familjer med barn där det förekommer akuta händelser av våld.

Här finns material rörande resan till Island och samverkansprojektet som hämtar inspiration från Island.

Sammanfattning av Samverkanskonferens på Island
Länk: Arbetsmaterial Island projektet.pdf

Material från Island översatt till svenska
Länk: http://bit.ly/1SVmGgk

Program Island 26-29 maj 2015
Länk: http://bit.ly/1HK4NZ9 

Föreläsare 1
Ólöf Ásta Farestveit
Powerpoint
Barnahús Island - Sænskir embættismenn 2015.pdf
Sammanfattning av föreläsning och av delegationens frågor och svar
nr 1 Barnahus i Island för sex utnyttjade barn Olof Asta Farestveit.pdf


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m