Arbetsgrupp

Laila Dichter
Gruppchef
Polisen, Brott i nära relation, region Väst
 ;

Anna Lindström
Inspektör, Verksamhetsutvecklare
Nationella Operativa Avdelningen
Utvecklingscentrum Väst
 ;

Emma Ramstedt
Inspektör, Verksamhetsutvecklare
Nationella Operativa Avdelningen
 ;

Stefan Lind
Kammaråklagare vid Göteborgs Åklagarkammare
Specialiserad inom relationsvåld
 ;
0732-514006

Renate Saul
Enhetschef, Barn- och ungdomsenheten
IFO Askim-Frölunda-Högsbo
 ;
031-3663050

Susanne Klint
1: e socialsekreterare
Barn- och ungdomsenheten
IFO Askim-Frölunda-Högsbo
 ;
031-366 01 30 

Cecilia Leo,
1: e socialsekreterare,
Social resursförvaltning Göteborgs stad
Socialjouren
 
031-3658700

Ole Hultman
Leg psykolog, leg psykoterapeut
Barn- och ungdomspsykiatrin, Gamlestaden
 ;
031-786 16 63, 031 - 337 51 91

Anna Wennberg
Socionom
BUP- mottagningen Frölunda
 ;
0313425468

Eva Midbjer Hammarström
Områdeschef
Närhälsan Frölunda barn- och ungdomsmedicinsk mottagning
 ;
0703 - 84 46 66

Lisbeth Bertilsson
Enhetschef
Närhälsan Kungshöjd jourcentral
 ;
0768-030058

Ann Sundström
Vårdcentralschef

Närhälsan Frölunda vårdcentral

0700-207941, 031-346 07 24 
 ;

Johanna Räntfors
Överläkare Barnkirurgen
Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam
Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 ;
0702-492373

Ulla Kristiansson
Socionom
GÖTEBORGS STAD
Socialresursförvaltning
Barnhuset/Utväg barn
 ;
Tel: 031 - 367 94 04

Lena Ström
Rättsläkare, Rättsmedicinalverket
 :
010-4834400,
0703-868640


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiqti5lqkp|mzHxwtq{mv5{mtiqti5lqkp|mzHxwtq{mv5{muiqt|wBivvi5tqvl{|zwuHxwtq{mv5{mivvi5tqvl{|zwuHxwtq{mv5{muiqt|wBmuui5ziu{|ml|Hxwtq{mv5{mmuui5ziu{|ml|Hxwtq{mv5{muiqt|wB{|mniv5}5tqvlHistioizm5{m{|mniv5}5tqvlHistioizm5{muiqt|wBzmvi|m5{i}tHinp5ow|mjwzo5{mzmvi|m5{i}tHinp5ow|mjwzo5{muiqt|wB{}{ivvm5stqv|Hinp5ow|mjwzo5{m{}{ivvm5stqv|Hinp5ow|mjwzo5{muiqt|wBkmkqtqi5tmwH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mkmkqtqi5tmwH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBwtm5p}t|uivvHx{%y5o}5{mwtm5p}t|uivvHx{%y5o}5{muiqt|wBivvi5u5%wmvvjmzoH%vozmoqwv5{mivvi5u5%wmvvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{mm%vi5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{jm|p5jmz|qt{{wvH%vozmoqwv5{mtq{jm|p5jmz|qt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5{}vl{|zwuH%vozmoqwv5{mivv5{}vl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5ziv|nwz{H%vozmoqwv5{mrwpivvi5ziv|nwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wB}tti5szq{|qiv{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m}tti5szq{|qiv{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBtmvi5{|zwutmmzmkpHzu%v5{mtmvi5{|zwutmmzmkpHzu%v5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m