Referensgruppen

Referensgruppens syfte och uppdrag är att vara en extern betraktare med reflektioner och synpunkter på projektets utformning utifrån varje representants erfarenheter och kompetensområde.

Per Möllborg, Barnhälsovårdsöverläkare, verksamhetschef CBHV, Fyrbodal

Christina B Henningsson, Barnhälsovårdsöverläkare, specialist i Barn-& ungdomspsykiatri och Pediatrik, Skaraborg

Björn Wettergren, Barnläkare, PVO-chef Barn- och ungdomsenheten, Göteborg

Katarina, Laundy - Frisenstam, leg. Psykolog, barn- och ungdomsmedicin

Ole Hultmann, psykolog, psykoterapeut, BUP Gamlestaden, Göteborg

Anna Lagerquist, Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg

Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet i Borås

Ulla Kristiansson, samordnare för barn- och ungdomar, Utväg Borås

Catharina Jacobsson, specialisttandläkare i Pedodonti, Folktandvården Västra Götaland

Annika Halldin, Klinikchef, Folktandvården, Kungälv

Anna Larsson, verksamhetschef, Backa vårdcentral, Göteborg

Snezana Hadziselimovic, Backa Läkarhusgruppen, Angereds läkarhus, Göteborg

Carina Eliason, Utvecklingsledare, VKV

Tove Corneliussen, Utbildningsledare, VKV


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m