Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Forskarnätverk

VKVs forskningsanvariga, Viveka Enander, är samordnare för två forskarnätverk, Västsvenska forskargruppen kön och våld i nära relationer, samt Gender and Sexuality in Social Work (GESS). Det förstnämna nätverket består av en forskargrupp, där medlemmarna alla är aktiva inom forskningsområdena våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Gruppen har en återkommande seminarieverksamhet där aktuella projekt och relevant litteratur diskuteras. GESS består av två delar, dels ett forskarnätverk vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, dels en samverkan mellan denna institution, Kunskapscentrum för jämställd vård och VKV. Samverkan rör en utåtriktad seminarieverksamhet, se under länken.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m