Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Har du sett affischkampanjen och vill söka hjälp?

Klicka på nedan länk för att nå hjälpguiden för att hitta hjälp i din kommun.

http://www.valdinararelationer.se/hjalpguiden


 

Vad är VKV?

VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. VKV är ett kompetenscentrum som samlar, skapar och sprider kunskap. Vi är till för hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen.

Vad gör VKV?
VKV utbildar målgruppen hälso- och sjukvårdens 43 000 anställda inom ämnet våld i nära relationer och interpersonellt våld kopplat till sexualitet.

Vi utbildar studenter på flera olika utbildningar vid Göteborgs universitet, för att bättre förbereda de som snart ska ut i yrkeslivet. Vi forskar med nära anknytning till den kliniska verksamheten samt sprider forskningsresultat.

Vi driver utvecklingsprojekt om metoder och samverkan som ska leda till ett bättre bemötande och bättre omhändertagande av patienter utsatta för våld i nära relationer och sexuella övergrepp.

Varför finns VKV?
Det vi idag vet är att hälso- och sjukvården är den första instans som många söker sig till, när man är utsatt för våld i nära relationer. Eftersom kunskap är en färskvara är det viktigt att hälso- och sjukvården ständigt utbildas och förnyar sin kunskap. Detta för att ge ett så bra bemötande och omhändertagande som möjligt. Alla människor har rätt till en god och jämlik vård, utifrån sina behov.

Vill du veta mer om vad VKV gör – välj verksamhetsområde i vänsterkolumnen.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m