Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Traumabearbetning – psykiatrisk behandling

De flesta barn som levt med våld i nära relationer och även blivit utsatta själva för våld och övergrepp utvecklar starka symptom som påverkar dem under hela livet. Många barn har starka reaktioner på Post traumatisk stress och vissa barn utvecklar diagnosen Post traumatisk stress syndrom. Dessa barn har stort behov av barnpsykiatrisk vård. Från flera barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar uppges exempelvis att man använder olika behandlingsmetoder för traumatiserade personer. Exempel på dessa är Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR), kognitiv beteendeterapi (KBT) samt familjeterapi.(Eriksson m.fl., 2006). En ny behandlingsmodell som lyfts fram av några barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar är traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-CBT). En behandlingsmodell som visat god effekt på barn med olika psykiska trauman. (se Cohen m.fl., 2006)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m