Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Trappan-modellen

En arbetsmodell som fått stor spridning i landet är den modell för individuella krissamtal i tre steg som kallas ”Trappan”. Denna modell utvecklades på initiativ från Rädda Barnen under slutet av 1990-talet för barn som upplevt våld i familjen. Modellen beskrivs i en handbok ”… och han sparkade mamma” – möte med barn som bevittnar våld i sina familjer” (Arnell & Ekbom 2010). Modellen har sedan dess spridits över landet, bland annat via Socialstyrelsen, och praktiseras även till barn som själva direkt varit utsatta för våld. Kursen är numera en högskoleutbildning i samarbete med Rädda Barnen och Ersta Sköndals högskola. Trappanmodellen har utvärderats och studien har genomförts av fil dr Åsa Källström Cater, från Örebro Universitet. Resultatet av utvärderingen visar att intervention enligt Trappanmodellen kan förbättra barnens allmänna psykiska hälsa och livssituation. Post-traumatiska besvär kan även lindras för barnen. Många barn uttrycker att de känt en lättnad efter samtalen.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m