Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Lagstiftning

Det är under de senaste 10 åren som barnens situation och utsatthet i familjer där det förekommer våld uppmärksammats. Det har skett en del forskning på barnens reaktioner och barnens upplevelser av att se mamma bli utsatt för våld av pappa eller styvpappa eller att bli utsatt själv för våld och övergrepp. Det har skett förändringar i lagstiftningen för att stärka barnperspektivet och barnens rätt till stöd och behandling. Detta är positivt och det innebär en större rättstrygghet för barnen vilket ger möjligheter till att dessa barn synliggörs inom alla områden i vårt samhälle.


 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m