Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Varningssignaler

När skada upptäcks
• Man söker vård sent eller inte alls för skador som uppenbart varit smärtsamma eller  hotat barnets liv eller framtid (ex. stora brännskador eller svårt skalltrauma).
• Uppenbara skador upptäcks av granne, släkting, förskola, BVC.
• Vårdnadshavare vägrar vidare medicinsk utredning av barnets skador eller verkar inte  oroad för prognosen.
• Medföljande vuxen/vuxna reagerar aggressivt mot sjukvårdspersonal.
• Barnet kan ha ett ovanligt sätt att samspela med föräldrarna och verka deprimerat och  frånvarande. Det kan också vara mycket spänt och vaksamt, ha inlärd försiktighet eller  rädsla för alla former av fysisk kontakt.

Tänk på!
Den som misshandlar kan ha egna skador till exempel rivmärken på grund av barnets försök till avvärjning.

 

 

 

Om skadans uppkomst
• Svårt att få detaljerade uppgifter om hur barnet blivit skadat till exempel hur långt ett  spädbarn fallit och vad det stötte emot.
• Uppgivet trauma stämmer inte överens med skadans art och omfattning.
• Föräldrar eller andra närvarande ger olika uppgifter eller ändrar sin berättelse på  väsentliga punkter.
• Föräldrar förnekar att barnet haft ont och minimerar symtom.
• Många besök på olika mottagningar, vårdcentraler, BVC med olika skador särskilt hos små barn och syskon kan tala för upprepad barnmisshandel.

Tänk på!
En våldsutövare kan vara både vältalig och välklädd och skicklig att föra sig. Barnet skyddar ofta den skyldige av omsorg om denne/denna eller på grund av rädsla för repressalier.   

 

 

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m