Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Bemötande

I mötet med barnet är oftast bemötandet och omhändertaget avgörande för barnets upplevelse och förmåga att berätta om eventuell utsatthet. Tänk på att möta barnets förälder med respekt och värdighet. När barnet ser och känner att medföljande förälder bemöts respektfullt är detta oftast en positiv inledning och möjlighet till en förtroendefull relation till barnet.

De små barnen är utlämnade och beroende av vårdnadshavarens agerande och berättelser. Vid misstänkt omsorgssvikt är det viktigt att informera föräldern om sin oro.

Vid mötet med något äldre barn som visar tecken på försummelse är det viktigt att även barnen tillsammans med föräldern får information om personalens oro. Var noga med att prata till barnen, lyssna och ställ följdfrågor, berätta att du träffar många barn som upplever liknande utsatthet.

I mötet med tonåringar vid misstanke om försummelse, våld och övergrepp är det viktigt att få samtala med tonåringen enskilt. Om tonåringen kommer tillsammans med en förälder informera om att ni har dessa rutiner och att ni önskar prata och undersöka tonåringen enskilt. Informera alltid tonåringen först vid en anmälan till socialtjänsten eller polisen.

Vid misstanke om att ett barn eller ungdom varit utsatt för våld eller sexuella övergrepp kontaktar du omgående socialtjänsten. I dessa fall då förälder/föräldrar är misstänkta förövare informeras inte de om din anmälan. Om du är osäker, rådgör med socialtjänst eller polis om det är lämpligt att informera barnet eller vårdnadshavare om din anmälan.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m