Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

 

NCK släpper ny rapport om samkönat våld

Att tjejer inte slår tjejer eller att män kan slå tillbaka är några av de myter som finns kring samkönat våld. Eleonora Stolt, utredare på Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har gjort en forskningsöversikt om våld i samkönade relationer. Rapporten slår hål på myter och visar på osynliggörandet av samkönat våld.


Forskningsöversikten visar att det finns en stor brist på kunskap hos myndigheter som möter personer som utsatts för våld i samkönade relationer. Det leder till att utsatta inte får rätt hjälp och ett professionellt omhändertagande konstaterar NCK.

Rapporten bygger på internationell och svensk forskning och syftet är att bidra till att öka kunskapen om våld i samkönade relationer. Den svenska forskningen på området är liten och majoriteten av studierna i rapporten är amerikanska.

– Att det saknas inhemsk kunskap om våld i samkönade relationer gör att det är svårare att ge rätt stöd och bemötande till personer som utsätts för våld i samkönade relationer i Sverige. Med hjälp av de amerikanska studierna kan vi se ett stort antal faktorer som bör studeras även i Sverige, säger Eleonora Stolt.

I rapporten går det också att läsa att unga hbt-personer är betydligt mer utsatta för våld än heterosexuella ungdomar. Enligt en norsk studie är de dessutom fyra gånger så utsatta för våld av sina föräldrar som heterosexuella ungdomar.

text och bild: Lina Lundkvist

Rapporten finns att betälla på NCK:s hemsida

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m