Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

"Ingen borde skylla sig själv"

Forskning visar att nästan alla kvinnor med missbruk är våldsutsatta. Men våldet tenderar att inte hamna i fokus i behandlingen av dessa kvinnor. Det vill Dialoga ändra på. I november anordnar Dialoga en konferens med titeln Nolltolerans.

Kvinnor med ett missbruk är en grupp som, enligt forskning, är väldigt utsatta. Inom sjukvården och socialtjänsten känner man till kvinnornas utsatthet, men det finns få
möjligheter till rehabilitering utifrån den dubbla problematiken våld och missbruk. Sjukvårdens personal feltolkar ofta kvinnorna och symptomen som kvinnorna uppvisar förknippas ibland med drogmissbruket.

- Våld i nära relationer är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Kvinnor som lever i missbruk uppmärksammas inte för sin våldsutsatthet därmed får inte sina rättigheter tillgodosedda, säger Katarina Björkgren på Dialoga.

Varför heter konferensen Nolltolerans?

- Det finns en tendens att kvinnor i missbruk möts av attityden att hon får skylla sig själv. Våld mot kvinnor och barn ska inte accepteras, detta inkluderar kvinnor i missbruk.

Konferensen har ett tydligt barnperspektiv och Rita Christensen som arbetar med behandling av barn som lever med våld och missbruk i Malmö kommer att föreläsa. Hon har skrivit flera böcker på temat barn som lever med föräldrar som har ett missbruk.

- Barnen glöms ofta bort och deras utsatthet uppmärksammas inte tillräckligt. Det har funnits en uppfattning om att dessa barn inte far så illa. I behandlingskontakten vågar man inte fråga om hur barnen har det för man är rädd att förlora kontakten med klienten, säger Birgit Andrén, som för tillfället är tjänstledig från sitt arbete på Utväg barn för att arbeta på Dialoga.

Även Karin Trulsson, som är fil doktor i socialt arbete, kommer att föreläsa. Hon deltar för tillfället i missbruksutredningen om den svenska missbruks - och beroendevården. Hennes föreläsning kommer att handla om kvinnors livshistoriska berättelser.

Text: Lina Lundkvist

För mer information och anmälanUtskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m