Ny kunskapsöversikt från SKL

Våldsförebyggande arbete med män är en ny kunskapsöversikt med syfte att ge en samlad bild av det våldspreventiva arbetet riktat till män. Tanken är att den ska fungera som en kunskapsbank, uppmuntra till evidensbaserad praktik och vara en vägledare för kommunerna i det våldspreventiva arbetet.

Läs och ladda ner som pdf


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvmtqm5xm|mz{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mivvmtqm5xm|mz{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m