Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Våldscreening av gravida i FyrBoDal


Lisbeth Lennartson, barnmorska

Våldscreening av gravida i FyrBoDal

Screeningen av gravida började den 1:a september 2009 med MVC i Göta Älvdalen. Övriga FyrBoDal började från årsskiftet. Lisbeth Lennartson arbetar som samordnande barnmorska i östra FyrBoDal samt Dalsland och samordnar förändringen. VKV:s utbildningsanvarige har träffat Lisbeth Lennartson och ställt några frågor.

Hur går screeningen till?

- Rutinen är att alla skall tillfrågas så tidigt som möjligt under graviditeten och utan medföljande partner. En markering skall göras i journalen om att frågan är ställd vilket gör det lätt att få fram statistik. Hittills i år har ca 50-60% av alla gravida kvinnor tillfrågats i vårt område. Den siffran väntas stiga under våren. Varken barnmorskor eller patienter har upplevt det negativt med screeningen utom i något enstaka fall. Nästa vecka skall vi hålla ett uppföljningsmöte med barnmorskorna för att diskutera de erfarenheter man gjort hittills, säger Lisbeth Lennartson.

Har ni haft nytta av innehållet i utbildningarna som VKV genomförde i FyrBoDal i höstas?

- Jag har fått positiv respons från de allra flesta som deltog i utbildningarna, säger Lisbeth.

Finns det områden där ni känner att ni skulle behöva mer kunskap inom kring ämnet våld i nära relationer?

- Vi får regelbunden handledning av våra psykologer där vi kan diskutera problem som dyker upp och det är ett gott stöd för oss upplever jag. Vi ser fram emot den uppföljande utbildningen som planeras i vår men kan även tänka oss uppföljning om ett år då det är viktigt att hålla frågan ständigt levande. Vi har även fått ny personal då några barnmorskor gått i pension, säger Lisbeth.

 

Text och foto:
Tove Corneliussen


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m