Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050
Tove
Tove Corneliussen, utbildningsledare VKV Foto: Daniel Cederberg

Tove utbildar i regionen

VKV har utbildat hälso- och sjukvårdspersonal i stora delar av regionen, om våld i nära relationer. Men målgruppen är stor och det finns mycket kvar att göra.

VKV har uppdraget att höja kompetensen om våld i nära relationer inom hälso – och sjukvården i Västra Götaland. För att uppfylla det uppdraget har VKV under 2009 och 2010 träffat primärvård, folktandvård och länssjukvård.

VKV har fokuserat på att ge följande verksamheter utbildning i ett första skede; MVC/Barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, vårdcentraler, sjukvårdsrådgivningen, kvinnokliniker, akutmottagningar och ambulansverksamhet. På sikt är målet att alla 43 000 anställda inom hälso- och sjukvården ska få kunskap om våld i nära relationer. Det gäller oavsett om man är anställd vid offentlig eller privat vårdgivare.

Tove Corneliussen, utbildningsansvarig på VKV är fullt medveten om att målgruppen är oändligt stor och att hon hittills bara har träffat en liten del av den.
- Vi märker att det finns en stor kunskapstörst inom hälso- och sjukvården eftersom våld i nära relationer inte har ingått i grundutbildningarna för många. Därför försöker vi prioritera de som träffar en stor och bred patientgrupp.

För att öka kompetensen hos de som går grundutbildningar utbildar VKV de studenter vid Göteborgs Universitet som ska bli läkare, sjuksköterska, socionom, barnmorska, psykolog och folkhälsovetare.

Vad är den vanligaste frågan du får när du är ute och utbildar?

- Det är nog vart man kan hänvisa våldsutsatta till hjälp. Då brukar jag visa dem Hjälpguiden på våldinärarelationer.se där de kan hitta information om alla stödverksamheter runtom i Västra Götaland. Där finns kontaktuppgifter till bland annat socialtjänsten, kvinnojourer, brottsofferjourer, ungdomsmottaningar och vårdcentraler, säger Tove Corneliussen på VKV.

För den som vill ha fördjupade kunskaper har VKV en kurs på Göteborgs Universitet som heter Samtal med unga om sexualitet och relationer, där såväl yrkesverksamma som studenter är välkomna att söka.

Läs mer om VKV:s utbildningar

Facebook Twitter
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m