Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Unga, sex och internet - fördjupad utbildning

Ungdomsstyrelsen fortsätter under 2012 med sin utbildning kring ungas liv på nätet. Tre gånger tre dagar i Stockholm, Göteborg och Västerås.

”Jag har fått ett bättre förhållningssätt i möten med ungdomar”

Så säger en av deltagarna i Ungdomsstyrelsens utbildning Unga, sex och internet som nu genomförs för tredje året.

”En av de bästa utbildningar jag gått”. ”Det var väl investerad tid” säger andra deltagare.

Hittills har 300 yrkesverksamma från bland annat skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och ungdomsmottagningar deltagit i utbildningen, som i år genomförs i Stockholm, Göteborg och Västerås.

Ungdomsstyrelsen vänder sig till dig som arbetar med unga och vill lära dig mer om den verklighet som ungdomar lever i. Ungdomsstyrelsen ordnar utbildningen i samarbete med Umeå universitet, du har möjlighet att examinera 7,5 högskolepoäng.

Missa inte denna möjlighet.
Läs mer här www.ungdomsstyrelsen.se/ungasexnatet


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m