Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Ny handbok ska hjälpa kvinnojourer bemöta utsatta barn

Vart tionde barn i Sverige antas någon gång ha upplevt våld i sin familj. Dessa barn har behov av och rätt till stöd för att hantera sina upplevelser.
Nu har Roks tagit fram en handbok som ska underlätta kvinnojourernas stöd till de utsatta barnen.

Många av de tusentals kvinnor som årligen söker stöd på kvinnojourer har barn med sig. Roks lanserar nu handboken ”Barn som upplevt våld – en handbok för kvinnojourer” . Syftet med boken är dels att definiera jourernas uppdrag när det gäller barn, dels att ge konkreta tips på hur jourerna kan bygga upp, utveckla och förbättra sitt stöd till de utsatta barnen.

Handboken riktar sig främst till kvinnojourer, men kan även vara intressant för andra aktörer som möter barn som upplevt våld i sin familj.

Boken, som är skriven av Roks utredare Emma Wilén och illustrerad av Stina Wirsén, presenteras den 26 april i Stockholm under en utbildningsdag riktad till barnansvariga på Roks 99 kvinno- och tjejjourer.

- Jag hoppas att boken blir till hjälp för jourerna i deras arbete med att ge stöd åt barn som upplevt våld. Många jourer gör redan mycket för de här barnen, men boken syftar till att samla den kunskap som finns inom forskningen och på jourerna om hur barn drabbas av att uppleva våld och hur de kan hjälpas, säger Emma Wilén.

Roks ordförande Angela Beausang ser handboken som ett betydelsefullt led i Roks pågående arbete med att lyfta barnperspektivet i jourrörelsen.

-Roks jourer har under alla år sett barnens utsatthet och vi är mycket glada att kunna presentera denna handbok som kommer att vara jourerna till stor hjälp, säger hon.

Kontakt:
Emma Wilén, utredare och författare till handboken:
08 442 99 44,  
Angela Beausang, ordförande:
070 589 16 30,  
Anna-Maria Carnhede, pressekreterare:
070 552 99 49,  


Twitter Facebook
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBmuui5%wqtmvHzws{5{mmuui5%wqtmvHzws{5{muiqt|wBivomti5jmi}{ivoHzws{5{mivomti5jmi}{ivoHzws{5{muiqt|wBivvi4uizqi5kizvpmlmHzws{5{mivvi4uizqi5kizvpmlmHzws{5{muiqt|wBlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m