Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

"Ingen ska behöva skylla sig själv"

Toleransen för våld får inte vara högre när det gäller kvinnor och barn som lever med  missbruk.  De har rätt till samma stöd och hjälp som alla andra våldsutsatta. Det var grundbudskapet när Dialoga anordnade konferensen Nolltolerans - om kvinnor och barn som lever med våld och missbruk. Cirka 200 deltagare kom från Dialogas elva kommuner.

Både Tp-teatern och paneldebatten med inbjudna gäster skapade många intressanta diskussioner. Ett av resultaten från diskussionerna var att det behövs mer information inom området. Polisen som arbetar med att utreda brott mot våldsutsatta kvinnor i missbruk och som också satt med i panelen visste inte vart de kunde hänvisa kvinnorna för hjälp.

- Man känner sig ensam som utredare i de här fallen. När kvinnorna känner att man bryr sig så griper de halmstråt direkt. Men vi känner en stor maktlöshet när vi inte vet hur vi kan hjälpa kvinnorna, säger Leila Dichter, utredare inom polisen.

Då kunde representanter från Kvinnojouren Villa Karin och kvinnoboendet för hemlösa, Alma, berätta att det finns totalt tre platser för dessa kvinnor i Göteborg. Alla tre platserna är dessutom tillgängliga dygnet runt. Men ändå är det inte sällan som dessa platser står tomma.

Rita Christensen som föreläste om barn som lever med våld och missbruk poängterade betydelsen av att prata med barnen om våldet. Barndomen är kort och barnen har inte tid att vänta på hjälp. Rita Christensen uppmanade till att våga bryta tystnaden kring dessa barn och synliggöra den situation de lever i.

Sofia Kuldius som arbetar på Tillfället som tar emot både kvinnor och män som behöver tillfälligt boende ser våldet bland sina klienter.

- Personalen försöker sära på paret när det förekommer våld. Men det är en svår balansgång. Risken finns att båda försvinner när vi ställer det kravet, säger Sofia Kuldius.

Hon tycker också att det behövs mer värderingsarbete bland det som möter våldsutsatta kvinnor i missbruk.
- Tycker vi att de borde skylla sig själva eller ser vi de som brottsoffer? För att svara på det behöver vi jobba med oss själva och våra attityder, säger Sofia Kuldius.

Text och bild: Lina Lundkvist 

Facebook Twitter
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m