Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Nolltolerans
– ingen ska behöva skylla sig själv

Den 15 november är det dags för en stor konferens i Göteborg. Temat för dagen är Kvinnor och barn som lever med våld och missbruk.

Då forskningen visar att nästan alla kvinnor med missbruk är våldsutsatta innebär detta en dubbel problematik på grund av att våldet i kombination med missbruk lätt bagatelliseras.

Våldet normaliseras och ses mest som något som hör missbruket till. Det finns exempel på kvinnor som berättat hur socialtjänst, polis och hälso- och sjukvården inte uppmärksammar våldet de utsätts för. Symtom feltolkas och förknippas enbart till missbruket och risken finns att kvinnor möts av attityden att hon får skylla sig själv. Forskningen visar också att kvinnor är rädda för att söka hjälp för risken att barnen ska tas ifrån dem, barnen som för övrigt ofta hamnar i skymundan.Våld mot kvinnor och barn ska inte accepteras och ingen ska behöva skylla sig själv.  
Därför har Dialoga, anordnare av konferensen, valt att kalla dagen för Nolltolerans. Dagen bjuder på flera olika perspektiv kring kvinnor och barn som lever med våld och missbruk.

Socionomen Rita Christensen som bland annat skrivit boken Missbrukarnas barn kommer ha just barn som lever med våld och missbruk i fokus under sin föreläsning. Christensen har lång erfarenhet av socialtjänst, missbruksvård och kriminalvård och arbetar nu med behandling, handledning och utbildning. Hon har även skrivit boken Att leva i en utsatt familjesituation – med barnet i fokus, tillsammans med Anna Karin Boqvist Hildingsson.

Dessutom kommer Karin Trulsson, fil dr i socialt arbete, till konferensen och talar om kvinnors livshistoriska berättelser om möten i familjeliv och behandling. Trulsson, tidigare forskare vid Kvinnoforum i Stockholm, arbetar just nu i den så kallade Missbruksutredningen med uppdraget att se över den svenska missbruks- och beroendevården.

Statsvetaren och journalisten Lina Lundkvist kommer även att presentera sin senaste utvärdering Lite som girlpower. Som utredare på Dialoga har Lundkvist utvärderat första året av verksamheten vid Kvinnomottagningen i Göteborg. Resultatet bygger på sex kvinnors berättelser om deras substitutionsbehandling, livskvalitet, utsatthet och självkänsla. Kvinnorna har tidigare fått hämta sin medicin på Östra Sjukhuset vilket även männen gör. Oftast samma män som utsätter kvinnorna för våld, hot och trakasserier. Våldet och utsattheten följde således med in i väntrummet. 
– Det är samhällets ansvar att erbjuda dessa kvinnor hjälp i en miljö där de inte riskerar att utsättas för ytterligare våld. En förutsättning för kvinnornas positiva utveckling är att de i samband med behandling inte risker att stöta på den förövare till de övergrepp som de är där för att behandla, säger Lina Lundkvist.

Text: Åsa Meister 


Se inbjudan (pdf)
 
 

Facebook Twitter
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m