Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Lagligt prata med barn utan samtycke

Från och med den 1 augusti 2010 får socialtjänsten tala med barn utan vårdnadshavarens samtycke i vissa utredningar. Dessutom ändras Föräldrabalken så att domstolen kan besluta om umgängesstöd, det vill säga att barnet ska ha en person med som stöd när barnet umgås med den förälder som det inte bor med.

- Tidigare har till exempel en brottsmisstänkt förälder kunnat neka socialtjänsten att prata med barnet för att skydda sig själv, vilket inneburit att barnet kanske inte fått den hjälp det behöver. Men nu stärker man alltså barnets rätt att göra sin röst hörd, säger Mathias Forsell, gruppchef på Familjerättsbyrån.

Rätten att tala med barnen gäller i utredningar om behov av ingripande till ett barns skydd eller stöd för barnet (Socialtjänstlagen 11 kap.2 §) samt i utredningar om överflyttningar av vårdnaden som initierats av socialnämnden (Föräldrabalken 6 kap. 7 eller 8 §).

- När det gäller vårdnadsutredningar gäller rätten att tala med barn bara om utredningen sker på socialnämndens initiativ, inte om frågan uppkommit efter att föräldrarna själva vänt sig till tingsrätten, vilket är det vanliga, säger Mathias Forsell.

Riksdagen har även beslutat att domstolar ska ha möjlighet att besluta om umgängesstöd om barnet behöver det. Socialnämnden ska då utse en person som medverkar när barnet umgås med den förälder som barnet inte bor med. En sådan person ska till exempel kunna vara med vid hämtning och lämning på förskola för att undvika bråk mellan föräldrarna.

Domstol har även tidigare kunnat besluta att en kontaktperson måste vara med när ett barn träffar den ene av sina föräldrar, men begreppet "umgänge med kontaktperson" tas nu bort ur Föräldrabalken och ersätt alltså av "umgängesstöd". Föräldrar kan dock fortfarande ansöka om bistånd enligt SoL med kontaktperson, som medverkar vid umgänge.

De viktigaste nyheterna i det nya umgängesstödet är enligt Mathias Forsell att socialnämnden är skyldig att följa upp umgänget fungerar, samt att beslutet om umgängesstöd ska gälla för en viss tid:

- Har det inte skett någon positiv utveckling efter till exempel ett år trots umgängesstöd måste man börja titta på andra lösningar. Kanske är det bättre att man inte träffar den andre föräldern alls? Tidigare kunde umgänge med kontaktperson pågå år ut och år in, trots att det inte fungerade i praktiken och det var naturligtvis inte bra för barnet, säger Mathias Forsell.

Text: Anders Magnusson

 

Länk till proposition 2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Har du frågor? Kontakta Mathias Forsell, telefon: 031-367 92 23

Om intresse finns kan Familjerättsbyrån också anordna informationsträffar om de nya lagändringarna. Kontakta i så fall Chris Börjesson:  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBkpzq{5jwzrm{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mkpzq{5jwzrm{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m