Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Personal från Kck möter kvinnor i Jordanien

Kriscentrum lärde sig nya metoder i Jordanien

Av alla kvinnor som söker skydd på Kriscentrum för kvinnor, Kck, väljer var sjätte kvinna att återvända till den man som utsatt henne för våld. För att förstå kvinnornas argument åkte personal från Kck till Jordanien.

Personalen på Kriscentrum kände att de behövde öka sin förståelse för de muslimska kvinnor de möter. Under en vecka besökte de därför olika organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter i Jordanien.

Syftet med resan var inte bara för att förstå kvinnornas argument att återvända till den man som utsatt dem för våld. De behövde också problematisera sina egna argument för att få kvinnorna att lämna mannen.

Carina Stridh, enhetschef på KCK, upptäckte att den största skillnaden mellan arbete med våldsutsatta kvinnor i Sverige och Jordanien låg i bemötandet.

- Här i Sverige plockar vi ur kvinnorna ur sitt sociala sammanhang för att försöka hjälpa dem. Vi tar över ansvaret för deras liv vilket hämmar deras initiativkraft. Det gör att det kan vara svårt för dem att komma tillbaka till det vanliga livet igen.

I Jordanien ligger fokus från början på hur man ska lösa kvinnans situation. Ett av de främsta verktygen är att förhandla med kvinnans familj. Något man aldrig gör på Kck. Genom att kartlägga de hinder som finns i kvinnans omgivning hittar man lättare lösningar. Det viktigaste i Jordanien är att göra kvinnan självförsörjande vilket för många jordanska kvinnor är enda vägen till frihet. Kvinnorna görs inte till offer utan till aktiva aktörer i den egna förändringsprocessen.

- Här i Sverige ska all behandling vara så transparent och evidensbaserad. Det känns som vi fokuserar mer på medel och metoder än på målet med behandlingen, säger Carina Stridh.

Hon upplevde arbetet med de utsatta kvinnorna i Jordanien som mer pragmatiskt. De som arbetade med att hjälpa våldsutsatta kände en stor stolthet över sitt arbete och tog sig an alla kvinnor med stor entusiasm. Behövde en kvinna komma bort så kunde behandlarna själva bekosta resan. Gränsen mellan det professionella och det personliga var inte så strikt som i Sverige. Ändå upplevde Carina Stridh arbetet som professionellt.

- Trots att vi har beprövade metoder och frågeformulär från Socialstyrelsen går det inte alltid bra för de kvinnor vi möter. Vi behöver lära oss mer av det arbetet de gör i Jordanien och vara mer kreativa för att hitta lösningar, säger Carina Stridh.

Text: Lina Lundkvist

 


 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m