Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050


Anders Danell och Tommy Sjölund 

Jourboende för män

Utväg män i Göteborg har sedan 2010 haft ett jourboende för våldsanvändande män. Där går männen i icke-våldsbehandling och mannens familj får en våldsfri miljö och inte behöver lämna sitt hem, som ofta är fallet idag. Projektet är unikt i Sverige och förhoppningarna finns att det kan sprida sig till andra delar av landet. Anders Danell och Tommy Sjölund är manssamordnare på Utväg män och har levt länge med idén om ett mansboende.

- Tanken på ett boende för män som utsätter sin familj för våld har funnits länge. I slutet av 2009 bildades en arbetsgrupp och 2010 startade verksamheten, berättar Anders Danell.

Projekttiden är till september 2011, men förhoppningarna att förlänga och permanenta verksamheten finns. För närvarande finns fyra platser och de män som kommer till boendet får stanna högst fyra månader – sedan måste en annan lösning till stånd. Men det handlar inte bara om ett boende. En förutsättning för att få en placering är att man också går i behandling för att ändra sitt beteende och upphöra med våldsanvändningen.

- Förut fanns inte den här möjligheten med omplacering av männen, man flyttade på kvinnorna och barnen. Det skapar oro för barnet att behöva byta miljö och kanske även byta skola. Och varför ska kvinnan och barnet flytta, när det är mannen som använder våld? säger Anders Danell

Under 2010 har det i det närmaste varit fullbelagt, det är alltså många av de som får erbjudandet som tackar ja och tycker det är en bra idé.

- Nästan ingen av de som fått erbjudandet har tackat nej, utan de är positiva till den här möjligheten till en förändring, säger Anders Danell.

- Vi måste komma ihåg att det är män som är motiverade till förändring som får det här erbjudandet om boende och behandling. De vill förändra sina liv, inte bara för sin familjs skull, utan även för sin egen skull, säger Tommy Sjölund.

En annan central aspekt i Utvägs boende för män, är att man har samråd med Utväg kvinna, Utväg barn samt socialtjänst från det aktuella området där familjen bor. Syftet är att få en helhetsbild av familjen, allt för att kunna göra det så bra som möjligt för alla. Och barnperspektivet är ledstjärnan i arbetet.

- Vi fokuserar på att barnet ska ha det bra, det är därför mannen flyttar i första hand, avslutar Anders Danell.

Läs mer om Utväg män 

Text och bild: Daniel Cederberg


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m