Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Jaana Smed Karling


Publicerad: 09-08-26 18:16

"Det är viktigt att förmedla hopp" 

Jaana Smed Karling har gjort djupintervjuer med nio våldsutsatta kvinnor, för att se vad de tyckte om det bemötande de fått av vården och hur de upplevt att få frågor om våld.

Jaana Smed

Jaana Smed Karling arbetar på Krismottagning för kvinnor i Kungälv. Hon är socionom och leg. psykoterapeut med familjeinriktning och kom in i kvinnofridsarbetet början av 2000-talet. Hon arbetade då som kurator på Torpa Vårdcentral, där hon träffat patienter i 10 år.

- En framkomlig väg är att använda sig av ofarliga frågor om t.ex. hur det är i familjen, hur fungerar relationen, hur fördelas arbetet hemma. Därifrån kan man gå vidare till lite svårare frågor om det finns situationer som skrämmer eller gör att hon känner sig osäker i sin relation eller liknande. Det viktigaste är att man är genuint intresserad och frågar från hjärtat, då kan man fråga nästan vad som helst och hur som helst, säger Jaana Smed Karling.

Däremot, om det är uppenbara skador kan man fråga mer direkt. Det är väldigt viktigt att veta vad man skall göra med svaret. Det innebär inte att man måste agera och ta aktion med en gång, det är bättre att göra något bra än att göra något fort.

- Det är viktigt är att förmedla att det finns hopp, de flesta lämnar en våldsutsatt relation förr eller senare.


 


Portalen våldinärarelationer.se är ett västsvenskt samarbete mellan Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), Göteborgsregionens (GR) Dialoga Relationsvåldscentrum och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Bookmark and Share 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m