Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

21 september – 24 oktober 2010
HEDERSRELATERAT VÅLD – EN FRÅGA FÖR DOM ANDRA?

Vad är dina tankar kring våld och heder? Spelar etnicitet, kön, religion och sexuell läggning roll i diskussionen om våld? Dessa och andra frågor gestaltas i utställning som utmanar och ifrågasätter. Utställningen är framtagen av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU), och innehåller konstverk av bland annat Elisabeth Ohlson Wallin, Kajsa Haglund och Christina ”Cho” Nylund.

I anslutning till utställningen anordnar Länsstyrelsen i Västra Götalands län, tillsammans med andra, föreläsningar och workshops där den röda tråden är vilket ansvar som vilar på oss alla. 

Håll utkik på Länsstyrelsens hemsida och den regionala webbportalen www.valdinararelationer.se för mer information.

Twitter Facebook
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m