Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Ny kampanj mot hedersförtryck

Alla äger rätten till kroppslig integritet och att forma och påverka sitt eget liv. Det är budskapet i Länsstyrelsernas nya informationskampanj, som består av fem kortfilmer vilka visar att många unga personer i dag inte får den möjligheten.

Alla människor ska få välja själva vem man vill umgås med, bli kär i och gifta sig med om man vill. Det är något som de flesta av oss upplever som självklart, men verkligheten är en helt annan för en del barn och unga.

– Vi kan alla ta ansvar för barn och unga som far illa. Myndigheter har dock en skyldighet att agera när barn och unga är utsatta för olika former av övergrepp. Det finns en tydlig lagstiftning mot barn och tvångsäktenskap och den måste vi se till blir tillämpad för alla som är i behov av stöd och skydd, säger Juno Blom, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Östergötland.

I samarbete med övriga länsstyrelser i Sverige har Länsstyrelsen Östergötland tagit fram fem korta filmer som visar vad begränsningar, kontroll, kränkningar och våld innebär för många flickor och unga kvinnor i landet. Och även en del pojkar och unga män. Förövarna är ofta inte bara en person, utan det kan vara ett kollektiv av föräldrar, syskon och andra släktingar.

Filmerna ska kunna användas inom olika verksamheter och är anpassade för bildskärmar, sajter, Facebook och andra sociala medier. De visar vad utsattheten kan handla om, vikten av att agera, vad man kan göra och vart man kan vända sig.

Länsstyrelserna har fått ett uppdrag av regeringen att på regional nivå samordna arbetet mot hedersrelaterat förtyck och våld. Länsstyrelsen Östergötland har även ett regeringsuppdrag att ansvara för ett nationellt kompetensteam och en nationell stödtelefon.

– Detta är för samhället en stor och en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna. Alla länsstyrelser har ett uppdrag från regeringen att motverka alla former av hedersrelaterat våld och förtryck och att Länsstyrelsen Östergötland har fått förtroendet att axla det nationella regeringsuppdraget, säger Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson.

FAKTA
Länsstyrelsen Östergötland har även haft i uppdrag att ta fram en nationell informationskampanj om den nya lagstiftningen mot äktenskapstvång som trädde i kraft 1 juli 2014. Den består av affischer, filmer och vägledning som finns för nedladdning via webbplatsen www.hedersfortryck.se.

Se de nya filmerna i informationskampanjen här.

På hedersfortryck.se hittar du även information om den nationella stödtelefonen (010-223 57 60) som är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, klockan 09:00-16:00. Dit kan yrkesverksamma och frivilligorganisationer vända sig för att få råd och stöd i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer såsom barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m