Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Nya regionala medicinska riktlinjer

Västra Götalandsregionen antog i oktober 2015 regionala medicinska riktlinjer om följande områden:

Våld i nära relationer - indikationer och handläggningBarn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som bevittnat/upplevt våld - indikationer och handläggning.

Riktlinjerna gäller för alla anställda inom all hälso- och sjukvård inklusive tandvård som regionen finansierar.

Ställa rutinmässiga frågor

Vidare har Västra Götalandsregionen nyligen fattat ett beslut om att samtliga BVC (200 st) ska ställa rutinmässiga frågor om våld till mammor.

VKV-Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer implementerar aktuella riktlinjer, ger en halvdags basutbildning samt en halvdags metodutbildning till samtlig personal vid regionens alla BVC-verksamheter.

Utbilda anställda om våld i nära relationer

Närhälsan, som är den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen och består av 6 000 anställda, fattade nyligen ett beslut om att VKV ska utbilda samtliga anställda inom området våld i nära relationer.

Utbildningsinsatsen ska även innehålla en implementering av de nya riktlinjerna. Närhälsan omfattar bl.a. MVC, BVC, vårdcentraler, Ungdomsmottagningar, gynekologiska mottagningar och rehabiliteringsverksamheter.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m