”Viktigt att vi tidigt upptäcker hedersförtryck”

Dialoga, Länsstyrelsen Västra Götaland och Länsstyrelsen Östergötland har genomfört en tredagarsutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Fem kommuner har deltagit och det har varit representanter från skola, socialtjänst och polis. 

Utbildningen har haft fokus på vägledningen ”Våga göra skillnad” framtagen av Länsstyrelsen Östergötland, som har ett nationellt uppdrag i frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen har bestått av föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck, yrkesvisa diskussioner samt kommunvisa diskussioner. En uppföljningsdag har också genomförts.

Hedersrelaterat våld och förtryck är en del av mäns våld mot kvinnor. Det som kännetecknar hedersrelaterat våld och förtryck är bland annat att det är kollektivet som utövar våldet och syftet med våldet är att bevara patriarkala och heteronormativa familjestrukturer genom kontroll av familjemedlemmars sexualitet. Det finns ett tydligt behov av stöd i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck för att både synliggöra problematiken och gör rätt bedömningar i det enskilda ärendet.

– Det är viktigt att tidigt upptäcka alla de unga tjejer och killar som lever med ett hedersförtryck för att kunna göra tidiga insatser, säger Anders Sandberg, utvecklingsledare på Dialoga.

– För att fler ska få kunskap och kompetens kring hedersrelaterat våld och förtryck, kommer Länsstyrelsen i Västra Götalands län att fortsätta med fler utbildningar till hösten, säger Evelina Skog, Länsstyrelsen Västra Götaland.

På webbsidan www.hedersfortryck.se kan du som yrkesverksam få mer information om hedersrelaterat våld och förtryck.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&