Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Ny Genväg till forskning om barnen

I dagarna har en ny publikation i VKV:s serie Genväg till forskning publicerats på nätet. Den heter Barn som upplever våld - konsekvenser för välmående och hälsa. Där sammanfattas forskningsläget om barn och deras upplevelser av våld och hur det påverkar deras liv och hälsa. VKV:s utbildningsledare Tove Corneliussen har författat rapporten.

- Barn som upplever våld är en bortglömd grupp där forskningsfältet utvecklats starkt under senare år. Det är viktigt att synliggöra barnens utsatthet och vilken betydelse våldet har för deras hälsa och utveckling, säger Tove Cornliussen

Rapporten riktar sig främst till personal som jobbar inom hälso-och sjukvården, men även andra yrkesgrupper, studenter, beslutsfattare m. fl. kan ha nytta av den.

- Efter att ha läst rapporten hoppas jag att alla förstår vikten av att tidigt identifiera barn som lever med våld samt att erbjuda ett gott stöd och skydd. Kanske kan den inspirera till fortsatt fördjupning inom ämnet, avslutar Tove Corneliussen

Genvägen hittar du här:
http://bit.ly/genvag4

Text: Daniel Cederberg


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m