Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Kvinnor och barn som lever med våld ska få hjälp och stöd - men hos vem?

Får våldsutsatta den hjälp de har rätt till? Och vems ansvar är det? Dessa frågor är i fokus på en turné som medarbetare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län har påbörjat.

Först ut var Kvinnojourer i Väst som organiserar de flesta kvinnojourer i Västra Götaland. Målet var att föra en dialog om hur deras arbete ser ut och deras syn på om kommunen tar sitt ansvar. Det blev en fullmatad dag med livliga diskussioner och många frågor.

Dialogträff med Kvinnojourer i Väst

Katarina Björkgren är utvecklare inom området våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hon är en av medarbetarna som har uppdraget att informera och utbilda om socialtjänsten respektive ideella organisationers ansvar när det gäller att erbjuda stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

- Kommunerna ska veta vilket ansvar de har för att våldsutsatta kvinnor och barn får den hjälp de behöver och att personer som använder våld erbjuds behandling, förklarar Katarina Björkgren.

Även Mariestad, Vänersborg, Borås och Göteborg kommer att besökas under hösten. Inbjudna till träffarna är politiker och ansvariga chefer inom det sociala området. Dialogträffarna ska hjälpa kommunerna att hitta goda lösningar som fungerar utifrån lokala förutsättningar.

- Målet med denna satsning är att invånarna i Västra Götaland ska veta att om det allra värsta händer – om de utsätts för våld av någon som de litar på och har en nära relation till – då finns det hjälp att få oavsett var i vårt län de råkar bo, säger Katarina Björkgren.

Sedan 2007 är socialnämnden enligt lag ansvarig för att kvinnor och barn som lever med våld i nära relationer får den hjälp de behöver. Kvinnojourerna har spelat en viktig roll i arbetet med att erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta, många gånger med mycket små medel. Många kommuner hänvisar till kvinnojouren och tänker kanske inte på att de har det yttersta ansvaret för att de som söker hjälp hos socialtjänsten får sina rättigheter tillgodosedda. Detta är anledningen till att regeringen gett länsstyrelserna i uppdrag att tillsammans med socialstyrelsen utarbeta en gemensam strategi för att hjälpa kommuner att ta det ansvar som de är skyldiga till enligt lag.

Text: Ida Edgren. Foto: Sophie Nilsson


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m