Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Finns det en koppling mellan våld i nära relationer och våld mot djur?

Många kvinnojourer i Sverige har mött våldsutsatta kvinnor och barn som upplevt våld mot djur. De möter även kvinnor som stannar kvar i relationer för att skydda djuren. Kopplingen mellan människors och djurs utsatthet i våldsrelationer var huvudfokus på en konferens som Länsstyrelsen i Västra Götalands län arrangerade den 10 oktober.

Två av talarna från konferensen, från vänster Katarina Björkgren och Karin Lundborg
Två av talarna från konferensen, från vänster Katarina Björkgren och Karin Lundborg


Konferensen var fullsatt med ett hundratal deltagare från hela länet, bland annat polis, veterinär, ideella föreningar, djurskyddskontrollanter, socialtjänst, brottsofferjourer med flera.

- Vår förhoppning är att yrkesgrupper, som på olika sätt kommer i kontakt med djur eller människor, bär med sig kunskap om att våld i nära relationer kan drabba alla medlemmar i en familj – både djur och människor, säger Katarina Björkgren som arbetar med mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Enligt en utvärderingsenkät från konferensen var deltagarna nöjda med dagen och tyckte att konferensen ökat motivationen att arbeta med frågorna. Konferensen bidrog med en del ny kunskap som de flesta ansåg sig kunna ha användning av i sitt dagliga arbete.

Barn och djur är särskilt utsatta när det förekommer våld och ska alltid uppmärksammas. Därför är det viktigt att alla verksamheter som möter djur och människor ställer frågor som synliggör våld. För att hjälpa våldsutsatta människor och djur är det också viktigt med samverkan mellan bland annat socialtjänst, polis, länsstyrelse och kvinnojourer samt med boenden som kan ta emot djur.

Konferensen skapade nya kontakter mellan bland annat djurskyddsinspektörer och socialtjänst. Länsstyrelsen kommer att fortsätta att driva frågan inom länsstyrelsen och sprida information och kunskap i de nätverk som de arrangerar.

Medverkade under dagen gjorde bland annat Håkan Andersson, Djurskyddspolisen Stockholm, Therese Ottinger, doktorand i patologi vid Statens veterinärmedicinska anstalt och Karin Lundborg, länsveterinär, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Text: Ida Edgren. Foto: Sophie Nilsson


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m