Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Rädda Barnen: Slagna barn får inte hjälp av hälso- och sjukvården

En nyligen publicerad rapport, Våldsutsatta barn inom hälso- och sjukvården, från Rädda Barnen visar att barn som utsätts för våld eller är utsatta för sexuella övergrepp inte får den behandling de har rätt till. Hälso- och sjukvården har bristande kunskaper om våld mot barn och missar ofta att anmäla till socialtjänst. 

Våldsutsatta barn är storkonsumenter av sjukvård och finns ofta inom barn och ungdomspsykiatrin. De söker vård för skador, magont, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, utagerande beteende, depression eller självskadebeteende. Men om inte våldet upptäcks och tar slut hjälper knappast den behandling de får annat än för stunden. Symtom hinner bli kroniska och hämmar barnens utveckling om man väntar för länge.– Många gånger i veckan blir vi på Rädda Barnen kontaktade av barn, föräldrar och professionella som berättar om att våldsutsatta barn inte fått den rehabiliterig de har rätt till, säger Åsa Landberg, psykolog på Rädda Barnen i Stockholm.

I rapporten Våldsutsatta barn inom hälso- och sjukvården, framkommer det att hälso- och sjukvården försummar att anmäla misstänkt våld mot barn – trots att de är skyldiga att göra de enligt lag. För att barn ska våga berätta om våld och övergrepp behöver de få frågan, men det får de allt för sällan.

– Vecka efter vecka, år efter år möts vi av de här berättelserna. Vår kritik bekräftas i många fall av resultat från forskning. Alla tjänar på en förändring. Barn, föräldrar och skattebetalare, för det är dyrt att strunta i utsatta barn, säger Åsa Landberg, psykolog på Rädda Barnen.

Läs mer på Rädda Barnens webbplats där du kan ladda ner rapporten


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m