Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Kopplingen mellan människors och djurs utsatthet i våldsrelationer

När djur far illa kan även människor fara illa och tvärtom. Både veterinärer och socialarbetare vittnar om detta. 

– Vi vill att fler ska se sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor, säger Katarina Björkgren som arbetar med våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

– Vår förhoppning är att yrkesgrupper, som på olika sätt kommer i kontakt med djur eller människor, bär med sig kunskap om att våld i nära relationer kan drabba alla medlemmar i en familj – både djur och människor, fortsätter Katarina Björkgren.

Barn som lever med våld drabbas särskilt hårt om även ett älskat djur blir utsatt.  Djuret kan många gånger vara den enda tryggheten barnet har.

Den 10 oktober höll Länsstyrelsen i Västra Götalands län en konferens inom ämnet. Ett 100-tal personer som på olika sätt kommer i kontakt med frågor som rör våld mot djur och våld i nära relationer deltog, bland annat veterinärer, djurskyddskontrollanter, poliser, socialarbetare med flera.

Mer information om kopplingen våld mot djur och våld i nära relationer hittar du i denna broschyr (pdf, nytt fönster)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m