Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Fortbildning inom sex- och samlevnadsundervisning och hedersproblematik

Skolverket erbjuder under hösten 2012 två fortbildningar som ni kan läsa om nedan. En av målsättningarna med kurserna är att stärka det kollegiala lärandet och därför är det rektor/förskolechef som anmäler delar av sin verksamhet. Utvärderingar har visat att detta upplägg ger en ökad effekt av fortbildningen.

Sista anmälningsdag den 21 maj 2012.

Sex- och samlevnadsundervisning – skolpraktik och forskningsperspektiv, 7,5 hp

De nya kurs- och ämnesplanerna ger nu skolan möjlighet att integrera sex- och samlevnadsundervisningen i olika ämnen. Skolverket erbjuder därför en högskolekurs som stöd för undervisningen. Kursen ges på olika sätt; delvis distans, heldistans och som kurs i hemorten. Målgruppen är skolpersonal inom grund- och gymnasieskolan.

Mer information och anmälan

Hedersrelaterad problematik - om skolans och förskolans ansvar och möjligheter

Deltagarna ska via fortbildningen få stöd i att utveckla ett arbete som omfattar tre nivåer – alltifrån rätten till sex- och samlevnadsundervisning och ett förtroendefullt föräldrasamarbete till den akuta situationen, då flickan eller pojken kan ha blivit utsatt för hot. Fortbildningen ges av flera lärosäten och riktar sig till personal inom skola och förskola.

Mer information och anmälan

Vid frågor kontakta Agneta Nilsson,  


Utskriftsversion Utskriftsversion

iovm|i5vqt{{wvH{swt%vmzsm|5{muiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m