Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Rapporten Äkta makar

Äkta makar

Under 2011 har Ungdomsstyrelsen genomfört en kunskapssammanställning om vigselliknande ceremonier.
I rapporten Äkta makar presenteras resultaten av denna kunskapssammanställning. Här beskrivs vad berörda myndigheter känner till om ceremonier som inte är juridiskt
bindande och hur de arbetar med frågan.

Ungdomsstyrelsens webbplats finns rapporten för nedladdning.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m