Våldtäkt mot barn

Sverige ändrade lagen om våldtäkt mot barn
år 2005.
En person som gör något sexuellt mot ett barn
måste inte använda våld eller hot
för att brottet ska vara våldtäkt.

Lagen gäller barn under 15 år.

Straffet för brottet kan vara fängelse i lägst två år
och högst sex år.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m